Hem

Familjerätt med inriktning på de svåra stunderna i livet

Rönningesjön 2

Välkommen till Cordura Juridik

De svåraste stunderna i livet handlar oftast om sjukdom, separation, skilsmässa och dödsfall.


Det är då du behöver mest stöd i livet och du har kanske inte någon som du kan få stöd och praktisk hjälp av. Kanske du känner att du inte orkar att hantera alla de praktiska göromål som det faktiskt innebär och krävs när en nära anhörig avlidit, när du ska separera eller skilja dig eller om du av andra personliga skäl har hamnat i en kris.


Jag hjälper dig att lösa de problem och frågeställningar som denna livshändelse innebär och kräver av dig. Detta kan innebära allt från boutredning till försäljning av lösöre.


Hos mig kan du även vid behov få hjälp med stödjande samtal.